Sortsblandinger af vinterhvede giver højere udbytte og lavere angreb af sygdomme

Sortsblandinger ser generelt ud til at klare sig godt. I landsforsøg med vinterhvede i 2020/2021 er fem sortsblandinger sammenlignet med gennemsnittet af de enkelt-sorter, der indgår i blandingerne. Resultaterne bekræfter en tendens til, at sortblandinger klarer sig bedre ift. udbytte og sygdom end sorterne i renbestand.
Foto: Blanding af hvedesorter med noget forskellige højde på Barløsegaard. Foto Frederik V Larsen, Kilde twitter: @FredLarsen

Merudbytte og robusthed overfor sygdomme
Der er flere veldokumenterede resultater for, at sortsblandinger er gode for udbytte og sygdom. SEGES samt Aarhus og Københavns universitet har i de senere år dokumenteret, at sortsblandinger er mere robuste overfor sygdomme (Septoria og gulrust) end de samme sorter dyrket enkeltvist.
Det er også vist, at måleblandingen (blanding af fire sorter) i vinterhvede i sortsforsøgene i gennemsnit af 13 års forsøg har givet et merudbytte på 2,1 hkg/ha sammenlignet med de fire mest solgte sorter i hvert af årene.

Øget salg
Dette afspejles ikke overraskende i salget af sortsblandinger. I denne sæson har sortsblandinger udgjort 24% af den solgte mængde såsæd i vinterhvede. Det er en markant udvikling, der er gået fra 2% af salget i 2019, til 10% i 2020 og nu i 2021 på 24%.
På baggrund af den store interesse har Miljøstyrelsen bevilget midler til at afprøve flere blandinger i sortsforsøgene på samme vilkår og i samme forsøgsrække som enkeltsorterne. SEGES og grovvarefirmaerne har samarbejdet om dette, og det er grovvarefirmaerne, der har sammensat blandingerne. Der er afprøvet fem sortsblandinger, som man har sammenlignet med gennemsnittet af enkeltsorterne.

Egne blandinger
Det er også muligt selv at lave sortblandinger og for at få en endnu større diversitet mellem sorterne kan man vælge at blande sorter fra forskellige forædlere. Man bør dog overveje, at de blandende sorter modner nogenlunde på samme tid.

Udbytte
Der er fundet merudbytte på 0,4-2,3 hkg/ha sammenlignet med gennemsnittet af enkeltsorterne.

Forsøgsresultater og sammensætning af blandinger kan ses på landbrugsinfo (link).

Svampesygdomme
Merudbyttet for svampebekæmpelse har været mindre for blandingerne end for de rene sorter. Det betyder altså i praksis, at der er mindre behov for svampebekæmpelse, da en blanding er mere robust overfor svampesygdomme.
De mest fremtrædende svampe i sortsforsøgene har i år været Septoria og brunrust. Angrebsgraden af Septoria har i alle blandinger været reduceret i blandingerne sammenlignet med enkeltsorterne. For brunrust har der i tre ud af fem blandinger været et lavere niveau.

Mere om sortblandinger:

  • Rose Kristoffersen: ”Hvad kan sortsblandinger bidrage med?” Indlæg på FRDKs Fagdag 2020 (link).
  • Kong, X., et al. (2022). “Wind lodging-associated yield loss is reduced by wheat genetic diversity.” European Journal of Agronomy 133: 126441. (link)

Del denne artikel

RELATEREDE ARTIKLER

FRDK medlems login

Her kan du logge ind hvis du er medlem.

Er du ikke medlem?

frdk logo
Nyhedsbrev

Gå ikke glip af noget!

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik hvis du vil vide mere.