Artikelforfatter

Regenerativt landbrug – landbrug på en ny måde

Der findes endnu ingen fast definition på begrebet regenerativt landbrug, men fælles for de opfattelser, der forleden blev præsenteret på Agromek, er, at det er en helt ny måde at betragte landbruget på.
Agromek 2023
Paneldeltagerne var (fra venstre) bestyrelsesmedlem i FRDK, Niels Hansen, landskonsulent Janne Aalborg Nielsen, SEGES, og mælkeproducent og pløjefri landmand Niels Hedermann.

Begrebet regenerativt landbrug dukker op mange steder. Blandt andet hos de helt store fødevarevirksomheder som Nestlé, Unilever og Arla. Nestlé har regenerativt landbrug som deres værktøj for at nå en 0-udledning inden 2030.

Food & Bio Cluster havde arrangeret en paneldebat på Agromek forleden, hvor landskonsulent Janne Aalborg Nielsen, SEGES, planteavler Niels Hansen, FRDK, og mælkeproducent Niels Hedermann alle kom med deres bud på, hvad regenerativt landbrug er.

– For mig handler det om at få jordens mikroliv til at virke, så jeg kan bruge færre insekt- og svampemidler, og endemålet er at få jorden til at virke så godt, at jeg kan undvære gødning, siger Niels Hansen, der er bestyrelsesmedlem i FRDK.

– Jorden skal være komplet, så den kan virke for os, og vi ikke skal tilføre en masse midler til den, siger han.

FRDK har defineret regenerativt landbrug, som foreningen ser som en overbygning på principperne i conservation agriculture. Se definitionen her.


Fjerne årsagen fremfor at symptombehandle
Janne Aalborg Nielsen, der er landskonsulent Jord og Klimatilpasning, fortalte, at der er nogle grundprincipper, der går igen, uanset hvem man spørger, når det gælder en definition.

Hun peger på plantedække året rundt, levende rødder, diversitet (sædskifte, efterafgrøder, hjælpeafgrøder) og minimal forstyrrelse af jorden. Med minimal forstyrrelse af jorden mener hun både bearbejdning og tilførsel af gødning og sprøjtemidler.

– Men mest af alt handler det om et nyt i mindset hos landmændene, siger hun.

Blandt andet skal man væk at symptombehandle angreb og mangler i marken, men i stedet finde årsagen til problemerne og fjerne den.

– Det er en tanke, der ligger i både økologien og den pløjefri dyrkning, siger hun.


Rettigheden til at dyrke sin jord
For Niels Hedermann er den regenerative dyrkningsmetode en måde at få lov at blive ved at drive sit landbrug på.

Han har en mælkeproduktion i Vendsyssel og har drevet sin jord pløjefrit i 10 år. Hans bedrift er med i et projekt, som Arla står bag, som skal være med til at definere begrebet i Arla-regi.

En stor del af Niels Hedermanns jord er en humusrig jordtype, som har været i myndighedernes søgelys som lavbundsjord.

– Jeg synes, det er et rigtigt spændende projekt, og jeg håber, den dyrkningsmetode kan være det, der gør, at jeg kan blive ved med dyrke min jord, siger han.

Niels Hansen
For Niels Hansen er formålet med regenerativt landbrug at få jordens mikroliv til at virkes, så han kan bruge færre insekt- og svampemidler, og endemålet er at få jorden til at virke så godt, at han kan undvære gødning.
Agromek 2023 Paneldebat Hvad er regenerativt landbrug
Debatten fandt sted på Agromek og var arrangeret af Food & Bio Cluster.

Del denne artikel

RELATEREDE ARTIKLER

FRDK medlems login

Her kan du logge ind hvis du er medlem.

Er du ikke medlem?

frdk logo
Nyhedsbrev

Gå ikke glip af noget!

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik hvis du vil vide mere.