FRDK

Foreningen for
Reduceret jordbearbejdning i DanmarK

FRDK
SUND JORD

Bestyrelse og Udvalg


Formand: Henrik Terp

Sanderumgård, Sanderumgårdsvej 152, 5220 Odense SØ

M: 20 12 36 10 E: ht@frdk.dk

Driftsleder på Sanderumgård, hvor der dyrkes 900 ha med vinterhveder, byg raps, kartofler, stivbladet svingel, rødsvingel og almindelig rajgræs. Sanderumgård startede pløjfrit landbrug på Østfyn

 
Næstformand: Søren Ilsøe
 

Knudstrupgård, Hylstrup 2, 4173 Fjenneselv

M: 20 96 03 95 E: si@frdk.dk

Landmand. Driver 250 hektar. Ploven blev solgt i 2001 og skiftede i 2011 direkte såning og principperne i Conservation Agriculture. Er desuden konsulent med speciale i pløjefri dyrkning ved rådgivningsselskabet Agrovi, hvor han leder flere erfagrupper.

 

 

Formand for kommunikationsudvalg: Kaare Larsen

Brunbjerggaard, Dragstrupvej 56, 3250 Gilleleje

M: 26 30 97 59 E: kl@frdk.dk

Mælkeproducent med 180 røde malkekøer og 300 ha planteav. Dyrker tillempet efter Concervation Agriculture principper.

Formand for shopFRDKudvalg: Torben Bay Jørgensen

Kildevældsgården, Centervej 101, 2690 Karlslunde

M: 40 68 02 62 E: tbj@frdk.dk

Landmand. Driver 245 ha med afgrøder som byg, hvede, raps samt græsfrø. Startede med reduceret jordbearbejdning i 1999 på 45 ha, og fra 2005 er hele arealet drevet pløjefrit.

 

 

 

Formand for fagudvalg: Erik Sandal

Trigevej 20, Søften, 8382 Hinnerup

M: 23 25 14 75 E: ers@frdk.dk

PløjefriRådgiver i Velas

 
Martin Molbo
 

Nørreåvej 4V. Velling, 8860 Ulstrup

M: 40 97 10 56 E: mm@frdk.dk

Svineproducent. Dyrker pløjefrit og overvejende efter principper for conservation agriculture.

 
Frederik Vilhelm Larsen

Industrivænget 22, 3400 Hillerød
 

M: 51709606 E: fvl@frdk.dk

Planteavlskonsulent, Agrovi

Henning Sjørslev Lyngvig
 

Agro Food Park 15, 8200 Aarhus N.

M: 91 17 76 20 E: hsl@frdk.dk

Landskonsulent, Maskiner og Markteknik, Plante og MiljøInnovation, SEGES

Leo Bajlum

Herningvej 3-5, 6950 Ringkøbing 

M: 51 37 76 10 E: leb@frdk.dk

PløjefriRådgiver i Vestjysk

 
Observatør: Annette Vibeke Vestergaard
 

Agro Food Park 15, 8200 Aarhus N 

M: 51 19 55 46 E: avv@seges.dk

Landskonsulent, Kulturteknik og den sunde jord, Plante og MiljøInnovation, SEGES

 
Observatør: Henrik Hauggaard-Nielsen

Universitetsvej 1 Bygning: 09.2, 4000 Roskilde.

M: 21 33 07 85 E: hnie@ruc.dk

Professor Institut for Mennesker og Teknologi, Roskilde Universitet

 
Observatør: Svend Christensen
 

Thorvaldsensvej 40, opgang 10,6. sal, 1871 Frederiksberg C

M: 51 48 94 21 E: svc@plen.ku.dk

Institutleder, Institut for Planter- og Miljøvidenskab, Københavns Universitet

Udvalg (efter konstituering marts 2020)

 
Fagligt udvalg (inklusiv projekter). Email:fagudv@frdk.dk

Erik Sandal, Søren Ilsøe, Henning Sjørslev Lyngvig, Hans Henrik Pedersen (sekretær)

shopFRDK udvalg. Email: shopudv@frdk.dk

Torben Bay Jørgensen (formand), Martin Molbo, Frederik Vilhelm Larsen, Jacob Winther Nymand (sekretær)

Kommunikations- og lobbyarbejde. Email: komudv@frdk.dk

Kaare Larsen (formand), Leo Bajlum, Henrik Terp, Hanne Schønning (sekretær) 
Niels Damsgaard Hansen (FRDK-nyt og lobbyarbejde)

FRDK medlems login

Her kan du logge ind hvis du er medlem.

Er du ikke medlem?