Etablering af pløjefri majs – herunder strip till

Artiklen giver dig gode råd om hvordan du skal komme i gang med etablering af pløjefri majs, herunder nedvisning af forfrugt og muligheder for jordløsning. Til slut omtales strip till i majs.
Majsrække trykket i vækst efter gyllevogn. Tænk altid i dæk og dæktryk

Majsen er en af de afgrøder der betaler godt for et godt såbed, begynd såarbejdet når jordtemperaturen har passeret 8 gr. C, og der er udsigt til godt vejr. Husk at sørge for et jævnt og fast såbed, så frø og startgødning kan placeres ensartet i både dybde og afstand.

Forfrugten skal nedvisnes

Det første sted du skal rette fokus, er på de marker hvor du skal have majs efter græsmarker. Kommer du for sent afsted, så får du problemer med at sikre et jævnt og fast såbed, da omsætningen af græstørvene er med til at skabe luftlommer i jorden. På samme måde risikerer du at kvælstoffet fra startgødningen går til omsætningen af græsset, i stedet for at sikre majsen den bedst mulige start. Derfor er det vigtigt at sætte gang i behandlingen på græsmarkerne, så hurtigt som muligt, da du derved gør det lettere at sikre et jævnt og fast såbed. Ved pløjefri majs er den altoverskyggende opgave derfor at få mindsket eftervirkningerne fra sidste års afgrøde. Som udgangspunkt bør du anvende 500-900 gr. glyfosat pr. ha., alt afhængig af størrelsen på ukrudtet.

Skal der jordløsnes?

Dernæst skal du have fingrene i jorden – ud og mærk hvordan jorden er, om der er en pløje- eller harvesål der skal løsnes fra tidligere bearbejdninger. Har du kompakte jordlag der skal løsnes, så er der et betydeligt merudbytte for at løsne jorden. Samtidig er det dog også vigtigt at du ikke pr. automatik sætter harven i f.eks. 30 cm. Find et evt. kompakt lag og sæt harven til at arbejde ca. 5 cm under laget, dvs. hvis jorden er kompakt og svær at trænge igennem ved 18 cm, så skal harven stilles til 23 cm for at få løsnet det kompakte lag. Hvor der ikke er behov for nævneværdig jordløsning, opharves 1-2 gange i ca. 12-15 cm dybde. Til den overfladiske bearbejdning handler det om at anvende så brede tænder som muligt, så du får en god opblanding af jorden. Har du kun behov for en øverlig bearbejdning, så anvend gerne en discnedfælder som den ene behandling, men sørg altid for at kombinere værktøjerne, så du både anvender disc og tænder og dermed undgår at få opbygget en ny harvesål. Skal du derimod i dybden, skal du i den anden retning med smallere tænder, gerne max. 50 mm bredde.

Strip-till i majs

Med den stigende fokus på CA, klima og startgødning er der sideløbende kommet mere fokus mod etablering af majs med strip-till. Som udgangspunkt kan majsen sagtens etableres med strip-till, men det kræver at forarbejdet er gjort ordentligt. Ved strip-till fokuserer du bearbejdningen i den del af jorden, hvor majsen skal gro, mens den resterende del af overfladen efterlades ubearbejdet. Og det stiller krav til at evt. græs er nedvisnet, så du ikke få løsnet en masse græstuer og skaber et ujævnt såbed. Vær desuden opmærksom på at jorden skal være ekstra tjenlig, jo mere jordbearbejdning du skal i gang med. Hvis du vælger at anvende strip-till i forbindelse med placering af gylle, så tænk over din dækmontering og dit dæktryk – husk at du færdes direkte i det såbed som der er vigtigt for majsen! Tænk over at majsen er varmeelskende, og derfor skal strip-till etablering helst tænkes ind som den sædvanlige jordbearbejdning, da majsen ellers vil komme bagud fra start. På billedet herunder ses en udfordring i strip till. Såmaskinen vil altid søge i den del af jorden der er lettest at følge, her har gyllevognen været knap så præcis, hvilket må være til stor irritation for chaufføren på radrenseren senere på sæsonen!

Del denne artikel

RELATEREDE ARTIKLER

frdk logo
Nyhedsbrev

Gå ikke glip af noget!

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik hvis du vil vide mere.