Artikelforfatter

Efterafgrøder øger udbytter ved pløjefri dyrkning – men ikke i pløjede systemer

Et meget interessant flerårigt forsøg fra England viser, at efterafgrøder har positiv effekt på udbytter i de følgende afgrøder. Det gælder dog kun i pløjefri systemer. Når der pløjes, medfører efterafgrøder lavere udbytte i det efterfølgende afgrøder.
Figuren viser udbytteeffekt af efterafgrøder i henholdsvis et pløjet system og ved dyrkning med harvning i maksimalt 10 cm's dybde. I forsøget, der strakte sig over syv sæsoner, blev, der dyrket olieræddike tre gange - før de forårsåede afgrøder

Ved pløjning var der kun i 2015 positiv effekt af efterafgrøderne, og det var i vinterhvede, der blev høstet næsten tre år efter, at der var dyrket efterafgrøder.

Ved pløjefri dyrkning var der i vårafgrøder altid positiv effekt af efterafgrøder. Der var kun i vinteraps en betydelig negativ effekt af efterafgrøde med olieræddike. Dette kan skyldes øget forekomst af kålbrok.

Forsøget bekræfter de positive erfaringer, flere medlemmer af FRDK har med efterafgrøder før såning af vårsæd. Det bekræfter også, at efterafgrøder ikke kan opfattes som en enkeltstående faktor, men som et element i dyrkningssystemer, der har fokus på jordens sundhed.

Efterafgrøder bør efterlades øverligt
Dette forsøg er bemærkelsesværdig, men det er jo ikke underligt, at der er stor forskel på, om en næringsrig plantemasse af olieræddike nedpløjes eller den efterlades i det øverste jordlag, hvor betingelser for omsætning er betydelig bedre end i bunden af et pløjelag, hvor den biologiske aktivitet er væsentligt nedsat.

Forsøget var en del af et større efterafgrødeprojekt. Projektets resultater blev præsenteret på en konference i december 2016 Konference blev optaget i nedenstående 4,5 timer lange video. Hop i klip herunder til 4 timer og 25 minutter, hvor Ron Stobart taler om fordele og ulemper ved efterafgrøder herunder de økonomiske effekter.

Hop til 4:25- for at høre om økonomi ved efterafgrøder

Detaljer om forsøget kan ses i nedenstående kilder.

  • Stobart, R., Morris, N., Hinton, N., Fielding, H., & Stoate, C. (2016). Evaluation of sustainable soil management and cover crop practices. Paper presented at 14th ESA Congress 5–9th September 2016 Edinburgh, Scotland: European Society of Agronomy. Link: Researchgate
  • White, C., Holmes, H., Morris, N., & Stobart, R. (2016). A review of the benefits, optimal crop management practices and knowledge gaps associated with different cover crop species (Vol. Research Review No. 90 ): AHDB Cereals and Oilseeds (the Agriculture and Horticulture Development Board). Link: , AHDB (s65-66)
  • Mere info herunder brugererfaringer med efterafgrøder er samlet ved. AHDB (Agriculture and Horticulture Development Board). Link

Del denne artikel

RELATEREDE ARTIKLER

frdk logo
Nyhedsbrev

Gå ikke glip af noget!

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik hvis du vil vide mere.