Fra ECAFs generalforsamling – pløjefri status rundt i Europa

Der foregår mange spændende pløjefri aktiviteter, og der er generelt fremgang for pløjefri dyrkning rundt i Europa. På ECAFs generalforsamling var der fokus på kulstof herunder særligt, hvordan pløjefri landmænd i højere grad bliver tilgodeset, når der handles med CO2 certifikater.
Markbesøg ved ECFAs Generalforsamling juni 2022. Foto: Gareth Culligan, Base Ireland

FRDK repræsenterer Danmark og også Sverige og Norge i den europæiske forening ECAF (European Conservation Agriculture Association). Foreningen holdt sidst i juni generalforsamling i Irland.

Det er første generalforsamling, hvor jeg (Kaare) deltager. Søren Ilsøe har i mange år været FRDKs repræsentant i ECAF.

Som ved møder i FRDK, så var stemningen også ved ECAFs generalforsamling positiv og konstruktiv. Rundt om bordet og ved besøg hos tre irske landmænd oplevedes begejstring og et fælles ønske om at udvikle og udbrede bæredygtige dyrkningssystemer med minimal jordbearbejdning.

Udbredelse i Europa
Den pløjefri dyrkning er udbredt i alle europæiske lande – dog i forskelligt omfang. Der er også stor forskel på, hvordan landmænd har organiseret sig i arbjdet med pløjefri dyrkning.

På trods af Danmarks lille størrelse, så ligger FRDK på fjerdepladsen målt på antal medlemmer. Med 625 medlemmer er der dog et stykke op til de ca. 1.000, der medlem i hver af de tre store lande: Spanien, Frankrig og Tyskland.

På trods af de seneste år med Corona er flere organisationer lykkes med at tiltrække nye medlemmer. Særligt Tyskland, Frankrig og Østrig har oplevet tilgang blandt andet ved at lave videoer og webinarer for deres medlemmer.

Areal med direkte såning
Hver organisation orienterede om udbredelse af direkte såning i medlemslandene. Der er for de fleste lande dog betydelig usikkerhed i opgørelsen.

Udbredelse af direkte. Oplysninger er indsamlet og bearbejdet af de nationale foreninger.

Udbredelsen af direkte såning målt i ha er naturligvis i Danmark mindre ned i de større lande. Men målt i procent ligger Danmark ganske pænt. Ifølge 2021 tal fra Danmarks Statistik blev 3,8% af afgrøderne til høst i 2021 sået direkte. Det er på niveau med udbredelsen i Tyskland og væsentligt mere end i f.eks. Frankrig, hvor den franske forening APAD estimerede udbredelsen til kun at være omkring 1,7%.

Udmeldinger fra England er interessante. Efter at UK har forladt EU er støtteordninger i højere grad målrettet bæredygtige dyrkningsmetoder. Conservation Agriculture er nu støtteberettiget, og den engelske forening CA-UK oplyste, at CA nu breder sig overalt i England.


Tilskud til pløjefri dyrkning
Det vil være interessant at grave sig lidt ned i, hvordan engelske tilskud til CA konkret udmøntes, men nok så interessant er det, at direkte såning og pløjefri dyrkning også tilgodeses økonomisk i flere EU-lande.

I Frankrig kan man opnå en omlægningsstøtte på €100 -150 pr ha i ved overgang til direkte såning. Tilsvarende tilskud kan opnås i Portugal og i nogle områder af Tyskland. Tilskuddene i Schweiz er betydeligt større, men Schweiz er jo ikke med i EU.

Derudover gives i flere lande – herunder Østrig og Finland støtte for at etablere vinterfaste efterafgrøder.

Et tredje emne, der går igen i flere lande, er tilskud til at dyrke mere bælgsæd for at øge produktionen af protein.


Kulstoflagring og klimacertifikater
Fra alle medlemslande blev fremlagt status om markedet for klimacertifikater. Indtil videre er omfanget af handlede certifikater begrænset; men der er aktivitet i de fleste lande.

Udover Danske Agreena har Yara igangsat programmet Agoro, der er stærkt promoveret i blandt andet Spanien. De to systemer ligner hinanden; men bruger dog to forskellige modeller til at beregne kulstoflagring. Agreena synes at være det mest fleksible system, da de tilbyder kontrakter ned til kun 1 år, og de tilbyder også kontrakter til landmænd, der allerede er i gang med CA.

I Frankrig har APAD taget initiativ til det brugerdrevne system ”Au coeur des Sols” (= i jordens hjerte). Det franske Miljøministerie har medvirket til at implementere systemet, der indtil nu har tilknyttet 230 CA landmænd, der kan opnå en støtte for at lagre kulstof i jorden.

Landmændenes produkter bliver certificeret med ”Au coeur des Sols”. Det betyder, at afgrøderne kan sælges til en merpris.

ECAF arbejder også aktivt for, at CA-landmænd belønnes for klimagevinsterne ved pløjefri dyrkning. Dette sker blandt andet i sammenslutningen ”EU Carbon+ Farming Coalition”. Sammenslutning søger at give indspil til EU kommende landbrugspolitik. Med landmanden i centrum søger de at udvikle og indføre praktiske og klimasmarte løsninger i landbruget.

Vi har givetvis ikke set de sidste tiltag vedr. CarbonFarming!

Som opfølgning på Generalforsamlingen vil ECAF invitere de nationale foreninger til et samarbejde, så vi sammen kan påvirke systemer, der giver tilskud til CarbonFarming, så disse gør gavn for og giver mening for landmændene.

ECAF vil derudover i efteråret arrangere en workshop, hvor der skal arbejdes for formidlingsløsninger, der kan hjælpe med, at erfaringer og viden i langt højere bliver delt på tværs af landene.

Markbesøg
I forbindelse med generalforsamlingen havde de irske værter fra BASE-Ireland arrangeret gårdbesøg. Området vest for Dublin er meget frugtbart. Hvedeudbytter omkring 12 ton ikke er ualmindeligt. Sådanne udbytter kan også fastholdes ved overgang til direkte såning og CA.

Der var i alt tre interessant besøg. Særligt det ene var meget tankevækkende. Landmand Norman Dunne eksperiementer med forskellige regenerative metoder. Det er dermed lykkes med lavt input af gødning og sprøjtemidler at dyrke  ganske imponerende afgrøder. Billeder fra besøget ved Norman kan ses i denne lille historie.

Reto Minder, der er formand for Swiss NoTill dyrker flere specialafgrøder blandt andet tobak ved brug af stribedyrkning. Reto gav indlæg ved den danske fejring af Jordbundens dag i 2021. Billedet herover er fra Retos præsentation på generalforsamlingen.

Del denne artikel

RELATEREDE ARTIKLER

FRDK medlems login

Her kan du logge ind hvis du er medlem.

Er du ikke medlem?

frdk logo
Nyhedsbrev

Gå ikke glip af noget!

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik hvis du vil vide mere.