Artikelforfatter

Bekæmpelse af svampe i pløjefri vintersæd

Svampebekæmpelsen i vinterhveden har historisk set altid givet et betydeligt merudbytte, men er det stadig aktuelt? De mest dyrkede sorter er langt mindre modtagelige overfor septoria og gulrust, som almindeligvis er de mest tabsvoldene sygdomme, og vi har gode og sunde sortsblandinger.
Kraftige angreb af DTR i hvede efter hvede den 21. maj 2021
Kraftige angreb af DTR i hvede efter hvede den 21. maj 2021

VINTERHVEDE

Desværre er sorterne ikke blevet så sunde, at vi kan undlade at svampesprøjte, men bruttomerudbyttet har de sidste par år ligget på mellem 5 og 15 hkg pr. ha. To gange svampesprøjtning koster ca. 550,- kr. for svampemiddel + to gange kørsel pr. ha. Med nuværende pris på godt 200,- kr./hkg er det rentabelt at lave mindst én og oftest to svampesprøjtninger. Undtagelsen herfra er tidlig rust eller meldug som skal bekæmpes tidligere. Fordelen med meldug og rust er, at behandling kan vente til, at vi kan se et angreb. Septoria derimod skal bekæmpes når smitten sker, hvilket er tre uger inden, vi ser symptomer. Typisk vil det være i st. 37-39 eller måske lidt senere i de mindst modtagelige sorter.

Har dyrkningssystemet en betydning for angrebsgraden? Det kan det muligvis have, hvis der er opbygget et rigtig godt mikrobielt liv i jorden på arealer dyrket efter CA principper. Hvis der er lidt gevinst, så vil det give lidt mere sikkerhed, fordi angrebet kan være reduceret. Det betyder dog ikke, at jeg vil undlade sprøjtning. Lav rigtig gerne egne forsøg – gerne med vejning. Sortsforsøg m/u svampesprøjtning kunne være interessante at se fra CA arealer.

Vær meget opmærksom på DTR (hvedebladplet)

Undtagelsen for sundhed i det pløjefri er DTR eller hvedebladplet, som den også kaldes. DTR smitter fra gamle stubrester og op på de nye planter. DTR udvikler sig tre gange hurtigere end septoria! Hvede efter hvede er skurken og i disse tilfælde, skal der være stort fokus på begyndende angreb og bekæmpelse udføres når de første symptomer ses.

Bemærk nye triazolregler – ikke alle nedenstående løsninger er godkendte ved produkter med ny etikette!

Generel anbefaling:

St. 32 hvis DTR                     0,25 Proline eller 0,4 Proline Xpert

St. 37-39                               0,6 Balaya eller mod DTR 0,4 Propulse + 0,2 Orius Max

St. 59                                      0,4 Propulse + 0,2 Orius eller mod DTR 0,6 Proline Xpert

VINTERBYG

I modsætning til hveden er vinterbyggen ikke blevet sundere over de sidste mange år. Næsten alle sorter er modtagelige for rust og mange er også for bladplet og skoldplet. Merudbyttet er på 5-10 hkg med enkelte undtagelser, som ligger lidt lavere – altså næsten på samme niveau som i vinterhveden. Det er specielt rust, som betyder noget og derfor vil det ofte være rentabelt med to svampesprøjtninger i vinterbyggen. Følg udviklingen i din mark. I pløjefri byg efter byg er det vigtigt at følge udviklingen af blad- og skoldplet.

Generel anbefaling:

St. 32 hvis behov                  0,25 Folicur Xpert eller 0,25 Prosaro

St. 39 til 49                           0,35 Propulse + 0,25 Comet

VINTERRUG

I rug er det sjældent rentabelt med en tidlig svampebekæmpelse. Finder du alligevel angreb af rust eller skoldplet over skadetærsklen, så kan bekæmpelse være aktuel. Merudbyttet har for den sene svampebehandling ligget på et lavere niveau end både hvede og byggen, men der kan foretages en billig sprøjtning. Rug efter rug anbefales bestemt ikke, primært på grund af risikoen for meldrøjer, men rug efter rug kan også fremme angreb af skoldplet. Skoldplet i rug er ikke samme art som i byg og kan ikke smitte fra byg til rug og omvendt.

Generel anbefaling:

Fra st. 31 i få tilfælde         0,3 Orius Max eller 0,3 Folicur Xpert

St. 55 til 60                           0,45 Orius Max eller 0,35 Folicur Xpert eller 0,35 Prosaro

TRITICALE

Triticale har hvor jeg kommer fået en lidt større udbredelse de sidste par år, så også et par ord til den. Triticale er normalt sundere end hveden. Dog er Triticale meget modtagelig for rust.

Undtagelsen er sorten Brehat som har en god resistens mod både gul- og brunrust. I triticale skal anvendes midler med god effekt mod rust, når der behandles.

Generel anbefaling:

Fra st. 30 ved behov              0,3 Orius Max eller 0,25 Folicur Xpert

St. 39-45                                0,25 Propulse + 0,3 Orius Max

Del denne artikel

RELATEREDE ARTIKLER

frdk logo
Nyhedsbrev

Gå ikke glip af noget!

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik hvis du vil vide mere.