Artikelforfatter

Bekæmpelse af svampe i pløjefri vårsæd

Svampebekæmpelse er en af de behandlinger, der ofte betaler sig. Betydelige angreb af svampesygdomme i afgrøderne medfører udbyttetab. Der kan også ske tab af kvalitet, da svampesygdomme påvirker kernens udvikling og størrelse. Manglende svampebekæmpelse kan resultere i at varen kasseres til malt eller til grynhavre. Sortsblandinger og sædskifte er nogle af de tiltag, der kan holde indsatsen med svampemidler (fungicider) nede.
Vårbyg ved skridning. CarbonFarm forsøg Siljebjerggaard, juni 2020

På nuværende tidspunkt har vi ikke klare tal for, hvor meget den øgede frugtbarhed betyder i forhold til svampesygdomme i dyrkningssystemer med reduceret jordbearbejdning eller CA. Det øgede mikrobielle liv især på arealer, der har været dyrket efter CA principperne, kan sagtens have den positive effekt at hæmme udviklingen af svampesygdommene.

Afprøv reducerede doser
Hvis den sparsomme viden skal bruges/afprøves på den enkelte ejendom, vil min anbefaling være, at man reducerer doser; men ikke helt undlader svampesprøjtningen.

Ved konstaterede angreb
I vårsæd er der den fordel, at der ved svampesygdommene skal konstateres et angreb. Der behøver ikke behandles forebyggende. Dermed kan vi træffe beslutningen ud fra det aktuelle smittetryk. Undtagelsen herfra er Ramularia, der skal forebygges ved behandling fra før skridning.

Anbefalingerne nedenfor er generelle og bør justeres ud fra de lokale og aktuelle forhold.

Vårbyg
I det pløjefri system eller ved CA dyrkning kan vårbyg med byg som forfrugt blive udsat for et øget smittetryk. Det skyldes, at smitstoffet fra planterester efterladt oven på jorden, kan smitte den efterfølgende afgrøde. Især gælder dette for skoldplet og bygbladplet. Specielt for skoldplet kan forfrugt Rug i det pløjefri også være en øget smittekilde. I enkelte tilfælde kan også spildplanter fra forfrugten give smitten videre. Det gælder især rust.

 • Stadie 31-32 – Tidlig angreb af Bygbladplet/Skoldplet:
  • 0,25 l Prosaro eller 0,2 l Folicur Expert/Folicur Expert EC 240
  • + 0,1 l Comet Pro (HVIS kraftige angreb af bygbladplet)
 • Stadie 39-45 – Begyndende skridning
  • Dosis af Propulse forebygger mod Ramularia. Reduceret dosis dækker øvrige sygdomme
  • 0,4 l Propulse
  • + 0,15-0,2 l Comet Pro

Havre
Havre er normalt en relativ sund afgrøde, som ofte ikke kræver den store indsats overfor svampesygdomme. Undtagelsen kan dog som nævnt i indledningen være ved dyrkning af grynhavre. Her skal kernerne være så store som mulige, for at sænke skalandelen.
Havre kan blive smittet med meldug, og ved betydelige begyndende angreb kan flere løsninger anvendes. Sjældent kan der også forekomme havrebladplet.

 • Stadie 33-39 – Meldug bekæmpelse (gl / ny) Etiket
  • 0,35 l Orius Max/Orius Gold
   eller 0,3 l Prosaro EC 250/Prosaro
   eller 0,25 l Folicur Expert/Folicur Expert EC 240
  • + 0,15 l Comet Pro, hvis betydende angreb af Havrebladplet

Vårhvede
Vårhvede angribes af de samme svampesygdomme som vinterhvede. Brunrust, men især gulrust ses typisk oftere, hvorimod det modsatte er tilfældet med hvedebladplet (DTR) og septoria.
Hvis man konstaterer et angreb af gulrust, skal det bekæmpes med det samme.

 • Stadie 31-33 – hvis tidlig angreb af gulrust og evt. hvedebladplet (DTR) (hvede som forfrugt)
  • 0,25 l Prosaro EC 250/Prosaro
   eller 0,25 l Folicur Expert/Folicur Expert EC 240
  • + 0,1-0,15 Comet Pro
 • Stadie 39-45 – Fanebladet/begyndende skridning
  Denne udføres hvis der kun ønskes én behandling
  • 0,3-0,35 l Propulse
  • + 0,2 l Orius Max/Orius Gold
   eller 0,15 l Folicur Expert/Folicur Expert EC 240

Del denne artikel

RELATEREDE ARTIKLER

frdk logo
Nyhedsbrev

Gå ikke glip af noget!

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik hvis du vil vide mere.