Artikler OptiTill Projekt 2012 – 2015 fra FRDK-Nyt

Høst af OptiTill forsøg, aug 2013

2014 erfaringer med efterafgrøder
v. Simon Rosendahl Bjorholm, LMO
Efteråret 2014 bød på spændende forsøg, erfaringer og resultater med efterafgrøder hos en række landmænd med forskellig strategi rundt i…
Læs artikel fra FRDK nyt, maj 2015

Målet er så lidt jordbearbejdning som muligt
v. Niels Damsgaard Hansen, FRDK
Lars Munkholm har i mange år forsket i jord og jordens dyrkningsegenskaber. Hans erfaring er, at det handler om at nedsætte behovet for
Læs artikel fra FRDK nyt, maj 2015

Forårsgødskning i det pløjefri system
v. Erik Sandal, LMO
I det pløjefri system skal vintersæden tildeles mere kvælstof tidligt, og der bør foretrækkes gødninger med højt indhold af…
Læs artikel fra FRDK nyt, jan. 2015

Ingen jordbearbejdning er bedste strategi mod ukrudt
v. Niels Damsgaard Hansen, FRDK
Falsk såbed eller anden bearbejdning lige efter høst giver for langt de fleste arter flere overlevende frø i frøbanken end ikke at gøre…
Læs artikel fra FRDK nyt, jan. 2015

Efterafgrøder har mange fordele – også på bundlinjen i praksis
v. Gitte Skovgaard, planteavlskonsulent, LMO
Kristian Tybjerg Hansens erfaring er, at for at få en vellykket efterafgrøde, skal den sås i den eksisterende afgrøde cirka 14 dage før høst. Han etablerer efterafgrøderne med en 12 meter gyllebom monteret på et trucktårn påsat to elspredere. Ved etablering af olieræddike udsås 10 kg frø pr. hektar, og ved etablering af en blanding udsås 20 kg vikke og 6 kg olieræddike pr. hektar.
Læs artikel fra FRDK nyt, jan. 2015

Styr på ukrudtet i vinterhveden
Bente Andersen, Plantekonsulenten
Succes med pløjefri dyrkning af vinterhvede hænger nøje sammen med den strategi, man udfører i praksis. Græsukrudtet skal ikke have…
Læs artikel fra FRDK nyt, sept. 2014

Kvælstof til vintersæd om efteråret
v. Erik Sandal, LMO
Normalt er der ikke behov for at gøde vintersæd om efteråret, men i et pløjefrit system med minimal jordbearbejdning kan der dog være…
Læs artikel fra FRDK nyt, sept. 2014

Harvedybde er vigtig
v. Erik Sandal, LMO
Harvedybden bør bestemmes af den aktuelle opgave, afgrødevalg, jordtype og historik. Der kan i nogle tilfælde være behov for harvning dybere end 20 cm, men det bør være undtagelsen
Læs artikel fra FRDK nyt, sept. 2014

Vellykket etablering af efterafgrøder
v. Kasper Holm Kristensen, LMO
Det gælder om at få gode efterafgrøder, der blandt andet gør noget godt for jorden og den efterfølgende afgrøde. Hvis det er en lovpligtig eller målrettet efterafgrøde skal den desuden leve op til kravene. Undersåning som udlæg eller såning før høst er oplagte muligheder, hvis det gribes rigtig an
Læs artikel fra FRDK nyt, mar. 2014

Halmhåndtering er vigtig
v. Erik Sandal, LMO
Dette er en fortsættelse af artiklen fra november 2013 udgaven af FRDKnyt om såmetoderne anvendt i OptiTill. I denne artikel er der fokus såmaskinernes evne til at håndtere halm på jordoverfladen.
Læs artikel fra FRDK nyt, jan. 2014

Stor forskel i fremspiring
v. Erik Sandal, LMO
De forskellige såmetoder i Optitill viste deres formåen ved tre demonstrationer
Læs artiklen fra FRDK nyt, nov. 2013

Høsten er færdig i OptiTill og OptiPlant
v. Simon Rosendahl Bjorholm, LMO
I OptiTill projeket, hvor der er sået med otte forskellige såmaskiner med direkte såning og reduceret jordbearbejdning, har…
Læs artiklen fra FRDK nyt, sept. 2013

Fuld gang i OptiTill
v, Simon Rosendahl Bjorholm, LMO
Efter et vanskeligt efterår jordbearbejdnings-projektet er projektet nu godt i gang med forårssåningen
Læs artikel fra FRDK nyt, maj maj 2013

Mellemafgrøder 2012 – en evaluering
v. Jacob Winther Nymand, sekretær for FRDK
I projekt OptiPlant er der i år hentet erfaringer omkring såning og pleje af efter- og mellemafgrøder, som er værd at huske på
Læs artikel fra FRDK-Nyt nov 2012

FRDK deltager i GUDP-projektet OptiTill
v. Simon Rosendahl Bjorholm, LMO
Med tilskud fra ”Grønt Udviklings- og Demonstrations Program, GUDP under Fødevareministeriet” deltager FRDK i et nystartet, fire-årigt projekt om reduceret jordbearbejdning og direkte såning
Læs artikel fra FRDK-Nyt sept 2012

Efterafgrøder sås inden høst
Af Niels Damsgaard Hansen
I OptiTill projektet står afgrøderne godt på de to af de tre steder, og det varer ikke længe,
før der bliver sået efterafgrøder i de stående afgrøder
Læs artikel fra FRDK-Nyt juli 2012

OptiTill projektet (2012-2016) modtog støtte fra GUDP

Del denne artikel

RELATEREDE ARTIKLER

FRDK medlems login

Her kan du logge ind hvis du er medlem.

Er du ikke medlem?

frdk logo
Nyhedsbrev

Gå ikke glip af noget!

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik hvis du vil vide mere.